STUDENCIE! NAUCZYCIELU! Tu znajdziesz to, czego szukasz!
Blog > Komentarze do wpisu
Scenariusz zajęć Szczęśliwa siódemka pszczół - MONOGRAFIA LICZBY 7 CZ. III

Praca w półkolu, na dywanie.

Forma zbiorowa jednolita.

Metoda, słowna – objaśnienie, praktyczna – ćwiczebna.

Edukacja matematyczna

 

Nauczyciel pokazuje planszę z monografią cyfry siedem.

Pyta:

Ile elementów znajduje się w przedstawionym zbiorze?

Jaką cyfrą opisany jest ten zbiór?

Jak wygląda cyfra 7?

Gdzie znajduje się „daszek”, „laseczka” cyfry 7?

 

Nauka pisania cyfry 7.

 

Załącznik

nr 5

plansza z monografią cyfry siedem.

 

Praca w ławkach.

Forma zbiorowa jednolita.

Metoda praktyczna – ćwiczebna.

Edukacja matematyczna

Nauczyciel demonstruje sposób pisania cyfry 7 w dużym i małym formacie na tablicy, w kratkach, kolorową kredą znaczy strzałki – kierunek pisania cyfry.

Każdemu z uczniów pisze wzór w zeszycie.

Prosi dzieci aby dzieci w powietrzu palcem napisały kilka razy cyfrę siedem, potem gumką na ławce napisały cyfrę 7, na kartce formatu A4 napisały ołówkiem cyfrę7, a potem w zeszytach.

Dzieci obserwują zapis cyfry 7 demonstrowany przez nauczyciela.

 

 

 

 

 

Dzieci wykonują ćwiczenia zadane przez nauczyciela.

Nauka pisania cyfry 7.

Nauczyciel przypina na tablicy 7 szablonów pszczół oraz rysuje dwie pętelki.

Prosi dzieci:

Rozłóżcie te siedem pszczół do tych pętelek na różne sposoby. Za każdym razem zapisujcie pod każdą z pętelek cyfrę, która oznacza liczbę pszczół w pętelce.

 

 

 

 

 

Dzieci wykonują prośbę nauczyciela.

Powstają im pary liczb:

1 i 6, 2 i 5, 3 i 4,      4 i 3, 5 i 2, 6 i 1.

Rozkład liczby 7 na składniki.

(Rozpatrzyć przypadek

7 i 0, 0 i 7)

 

Załącznik

nr 2

szablony pszczół

Następnie nauczyciel prosi:

Zapiszcie teraz te liczby, zaś literę „i” zastąpcie znakiem „dodać” – „+”. Przed każdą parą liczb zapiszcie liczbę 7.

 

Pyta:

Jaki inny znak należy zapisać między liczbą 7 a zapisanymi parami liczb?

 

 

 

Dzieci wykonują ćwiczenia zadane przez nauczyciela.

 

 

Uczniowie ustalają, że chodzi o znak równości.

 

Praca w ławkach.

Forma zbiorowa jednolita.

Metoda praktyczna – ćwiczebna.

Edukacja matematyczna

Następnie nauczyciel prosi:

Narysujcie odpowiednią ilość pętelek a następnie przypnijcie do nich pszczoły, tak, aby ten rysunek można było opisać takim działaniem: 7=1+3+2+1

Uczniowie wykonują prośbę nauczyciela.

 

Nauczycielka prosi dzieci aby przeszły do swoich ławek.

 

Tłumaczy jak wykonać ćwiczenie 1,2,3,4 z kart pracy.

 

Dzieci słuchają objaśnień nauczyciela.

 

Uczniowie rozwiązują najpierw samodzielnie a potem wraz z nauczycielem zadanie tekstowe.

Zastosowanie liczby 7 w rozwiązywaniu różnych zadań.

 

Załącznik

nr 6,7,8,9

Karty pracy, ćw. 1,2,3,4

Praca w kole, na dywanie.

 

Forma zbiorowa.

 

Zakończenie zajęć.

Podziękowanie za miło spędzone chwile

Pożegnanie się z dziećmi.

 

Dzieci żegnają się z nauczycielką.

 

 

 

czwartek, 27 maja 2010, basiakamil
Tagi: scenariusze

Polecane wpisy